Skeleton ESO 4.18

 • Členové
  • hromadné e-maily – upravena možnost odesílání e-mailů pro osoby s rolí "Členové (čtení)"
 • Akce
  • při založení akce se automaticky vloží vedoucí do seznamu účastníků, při editaci pouze v případě, že již účastníkem není
 • Jednoduché účetnictví
  • při uzavření roku JÚ se nyní kontroluje, zda jsou zadána všechna čísla na záložce "Majetek a závazky", pokud nebudou, tak uživatel bude upozorněn, že není možné rok uzavřít a zobrazí se odkaz na tuto záložku.
 • Podvojné účetnictví
  • optimalizace a zrychlení práce s modulem PÚ
  • při založení roku a závěrce se založí počáteční stavy a zároveň se ukáže upozornění, kde bude seznam účtů, které nebylo možné přenést. Toto upozornění bude v detailu roku, dokud se nevymaže.
 • PÚ a JÚ
  • odstraněný datum tisku z patičky u tiskových sestav přehledů JÚ a PÚ
  • upraveno chování při úhradě částek se zápornou hodnotou (přijetí faktury se zápornou hodnotou, např. přeplatek elektřiny)
 • Cestovní náhrady
  • při založení cestovního příkazu nyní organizace Skauti a A-TOM nemají povinnost smluv o cestovních náhradách
  • úprava návaznosti cesty a data 
   • existující Cestovní příkaz/Kniha jízd - počátek zakládané cesty se přednastaví podle konce poslední
   • neexistující Cestovní příkaz - nově přednastavený začátek a konec cesty podle data a místa cestovního příkazu
   • neexistující Kniha jízd - zůstane přednastaven začátek a konec podle aktuálního data
 • Administrace jednotky
  • oprava importu ze zálohy ESO 3.0
 • Ostatní
  • přidání hlášky po uplynutí lhůty splatnosti, která se dané jednotce objeví po přihlášení a musí ji odkliknout pro další pokračování
  • Centrální administrace - Licence - nové sloupce organizace a jednotka; přidáno filtrování podle jednotky, stavu, typu a roku licence
  • optimalizace registrace jednotky
 • další drobné úpravy a opravy chyb