Skeleton ESO 4.16

 • Členové
  • možnost vytvoření kopie člena
  • hromadný e-mail posílán jako HTML, možnost základního formátování textu
 • Majetek
  • tisková sestava seznamu majetku: opraven sloupec celkové ceny
  • tisková sestava seznamu majetku: přidán nový sloupec stav
 • Akce
  • oprava chyby nefunkčního rozpočtu jakmile akce zasahovala do dvou účetních roků
 • Jednoduché účetnictví
  • nově u dokladu zadáván kontakt
  • možnost přiřazení kontaktu k dokladům
  • umožnění vytvoření kopie dokladu
  • import bankovního výpisu: přidána možnost zadat převod z/na průběžné položky
 • Podvojné účetnictví
  • opravy chyb při importování bankovních výpisů
 • PÚ a JÚ
  • přidána možnost přečíslování dokladů
  • možnost při zadávání dotace mimo psaní absolutní částky i %
  • Fio - přes API automatizované napojení na IB
  • přidána možnost importu CSV Raiffeisenbank
  • přidána možnost importu XML Poštovní spořitelna
  • vícepoložkový doklad je řazen dle data, datum lze upravovat
 • Cestovní náhrady
  • možnost zadat držitele vozidla mimo seznam členů
  • změna názvu SPZ na RZ (registrační značka)
  • při založení cesty v cestovním příkaze/knize jízd se přebírá konec předchozí cesty
 • Administrace jednotky  
  • umožnění vypnutí U v situaci, kdy účtová osnova neobsahuje žádné účty 
 • Ostatní
  • do adresáře přidán filtr "Stav člena", výchozím nastavením je "Současný člen"
  • Administrátor organizace: možnost posílat hromadné e-maily jednotkám příslušné organizace
 • Další drobná vylepšení a opravy chyb