Skeleton ESO je aplikace určená pro správu účetní a oddílové agendy neziskových organizací se zaměřením na oblast dětí a mládeže.

Skeleton ESO obsahuje několik navzájem provázaných modulů:

Členové

databáze členů s předdefinovanými i volitelnými údaji, možností synchronizace se skautISem či tomíckou evidencí.

Účetnictví

jednoduché i podvojné účetnictví, vše přizpůsobeno pro účely subjektů pracujících s dětmi a mládeží, kdy se účtová osnova nezaobírá tématy jako mzdy nebo DPH, ale počítá naopak s nutností evidence dotací, nákladů na akce, tábory apod. Samozřejmě je zajištěna i možnost účtování v kompletní účtové osnově pro neziskové organizace. Pro lehčí správu jsou předdefinovány desítky předkontací mířené na dětské oddíly (výběr členských příspěvků, účastnické poplatky na akci, příjem dotací, ...

Akce

databáze akcí, schůzek a výprav, samotné akce lze provázat s rozpočtem, členy a kalendářem.

Cestovní náhrady

kompletní správa cestovních náhrad - smlouvy, cestovní deníky, možnost ukládání technických průkazů apod.

Materiál

správa vlastního materiálu včetně inventárních čísel.

a několik dalších modulů...


Demo verze
k vyzkoušení
zdarma

JMÉNO: demo HESLO: demo1

Registrace
nové jednotky